MY SUSHI Hồ CHí MINH

MY SUSHI Hồ CHí MINH Fresh Sushi Delivery

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số


My Sushi Hồ Chí Minh

177 Trần Xuân Soạn
Quận 7Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
10:00 - 22:00
Thứ Ba
10:00 - 22:00
Thứ Tư
10:00 - 22:00
Thứ Năm
10:00 - 22:00
Thứ Sáu
10:00 - 22:00
Thứ Bảy
10:00 - 22:00
Chủ Nhật
10:00 - 22:00